Kezdőoldal
Cégünkről
Szolgáltatásaink
MBOE
Jogszabályi háttér
egészségügyi szolgáltatások

magyar

l

english

l

deutsch

Betegtaxi

Galéria

Kapcsolat

A SAN-AT Kereskedelemi és Szolgáltató Kft. célja, hogy szolgáltatásainknak minősége a piac igényeinek megfeleljen, és megszerzett jelenlegi pozícióját megtartani és fejleszteni tudja. Ennek érdekében a vezetőség minden intézkedésével arra törekszik, hogy gazdaságosan biztosítsa a mindenkori tárgyi és személyi feltételeket, valamint megfelelő hátteret és munkakörülményeket teremtsen a minőségi munkavégzéshez. A SAN-AT Kft. elkötelezte magát, hogy a betegszállítás, a foglalkozás-egészségügyi szolgálat és egyéb tevékenységi területén is a legjobb minőségű szolgáltatást nyújtsa, és ez által biztosított legyen megrendelői teljes elégedettsége. Ezt a szintet úgy érhetjük el, ha megértjük megrendelőink elvárásait és következetesen megfelelünk a folyamatos anyagi, technikai és személyi erőforrások fejlesztésének, figyelembe véve a törvényi és jogi szabályozók, valamint szabványok tevékenységünkkel szemben támasztott elvárásait. A betegszállítás nagy része programozott, előre egyeztetett időpontban történik. A vesebetegeket szigetvári és pécsi dialízis állomásokra, daganatos betegeket onkoradiológiai kezelésekre szállítjuk a megye területén. A nagy távolságok, valamint a kezelések programozhatósága miatt a szállítások rendkívüli körültekintést és pontosságot igényelnek, mely igényeknek a SAN-AT Kft. maximálisan eleget tesz. A SAN-AT Kft. tevékenységét az Országos Betegszállító Szolgálattal (OBSZ) és az Országos Mentőszolgálattal (OMSZ) szoros együttműködésben végzi, feladatot adnak, illetve vesznek át egymástól. A foglalkozás-egészségügyi szolgálatunkat sok-sok éve országos szinten kiemelkedő képzettséggel rendelkező szakembergárdával látjuk el. Regionális és országos együttműködéseink révén nagy cégek, üzlethálózatok rendszeres foglalkozás-egészségügyi vizsgálatát gyorsan, pontosan, a jogszabályoknak megfelelően látjuk el. Szervezetünknél lehetőség nyílik valamennyi munkatárs bevonására a tényeken alapuló döntéshozatalokba, valamint lehetőséget biztosítunk arra, hogy minden munkatársunk tudása legjavát adja és képességeit teljeskörűen kamatoztassa szervezetünk számára. Szolgáltatásnyújtásunk során különös figyelmet fordítunk beszállítóink, alvállalkozóink kiválasztására és minősítésére, biztosítva ezzel a minőségi munkavégzést. A profilunkkal megcélzott piaci szegmens megtartása és kiterjesztése érdekében folyamatosan gondoskodunk munkatársaink képzéséről, szem előtt tartva a szervezet stratégiáját és céljait. Cégünk törekszik a tevékenysége területén jelentős piaci részesedést magáénak tudni, valamint jelen meghirdetett minőségpolitikával a kitűzött minőségcéljait elérni, megvalósítani és a minőségirányítási rendszert (ISO 9001) folyamatosan fejleszteni.


© SAN-AT Kft